Zákaznická podpora:+420605568844info@hudebnikum.cz

Vrácení zboží

Odstoupení od smlouvy

Postupujte prosím následovně:

Vyplňte Formulář odstoupení od smlouvy

Uveďte zboží do původního stavu. V takovém případě vám vrátíme plnou cenu zboží. Zboží musí být vráceno v nepoškozeném stavu, bez známek užívání a pokud možno s visačkami.

Zboží pečlivě zabalte, abyste předešli jeho poškození během přepravy. Ideálně jej zabalte do původního obalu. Nezapomeňte přibalit podepsané odstoupení od kupní smlouvy.

Zboží pošlete na adresu:

Hudebnikum s.r.o.

Bohuňov 96

569 04 Brněnec

 

  • Pokud jste výrobek zakoupil jako spotřebitel (nemáte na faktuře uvedeno IČO), máte v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 NOZ právo bez udání důvodu odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. V případě, že jste podnikatelem, zákonná možnost Odstoupení od kupní smlouvy ve 14 dnech se na vás nevztahuje.
  • Zboží můžete vyzkoušet. Vyzkoušení znamená zprovoznění zboží a přiměřené otestování, které má zboží splňovat dle požadavku zákazníka. Nemělo by však dojít k opotřebení. Pokud to není vysloveně nutné, nesundávejte ze zboží visačky a samolepky.
  • Obal není předmětem koupě ani součástí koupené věci. Přesto máme právo na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží. Toto je vždy individuálně posouzeno a poté je toto zákazníkovi odečteno od vrácené částky za zboží.
  • Pokud bude zboží poškozeno, máme právo snížit vrácenou částku o částku představující snížení hodnoty vráceného zboží způsobené jeho poškozením.
  • Lhůta pro odstoupení od smlouvy trvá 14 kalendářních dnů, a začíná běžet následující kalendářní den po převzetí zboží. Pro dodržení lhůty je rozhodující, kdy je odstoupení od smlouvy odesláno.
  • Peníze za zboží zašleme na Vaše číslo účtu nejpozději do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy. Ne však dříve, než dojde k doručení vraceného zboží na naši provozovnu. Náklady na vrácení zboží jsou na straně kupujícího.